Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - Terapia
Zajęcia prowadzi specjalista terapii pedagogicznej (terapeuta)
mgr Magdalena Misiąg - Korwiel.

Zajęcia odbywają się w sali 106, I piętro,
nr tel. 056 - 652-90-69, wew. 23

e-mail: sp5terapeuta@wp.pl

PLAN ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH
ROK SZKOLNY 2016/2017


dzień godzina nr pokoju
poniedziałek 7.45-8.45 6B
8.45 - 9.45 2E, 2H
9.45 - 10.45 2B
10.45 - 11.45 3A, 3G
11.45-12.45 1A, 1C
12.45 - 13.45 5C
106
wtorek 8.45 - 9.45 6C
Bajkowa przygoda dziecka
10.45 - 11.30 PLASTYKA 3D
11.45 - 12.30 PLASTYKA 3B
12.30 - 13.30 5D
13.30 - 14.30 6D
106
środa 8.45 - 9.45 3F
9.45-10.45 3B
10.45-11.45 2G
106
czwartek 8.00 - 8.45 PLASTYKA 3A
8.45-9.45 2A
9.45-10.45 3E
11.45-12.30 PLASTYKA 3G
106
piątek 7.50-8.50 5E
8.50-9.50 5B
Bajkowa przygoda dziecka
106

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE / TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej od 2 do 5 uczniów, przeznaczone są dla tych, którzy posiadają specyficzne trudności w uczeniu się, szczególnie w czytaniu i pisaniu.

Celem terapii jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach, umiejętnościach oraz przygotowanie do aktywnego uczenia się poprzez poznanie technik uczenia się, ćwiczenia pamięci, doskonalenie grafomotoryki i ćwiczenia relaksacyjne. Podczas zajęć uczniowie wykorzystują różnorodne metody terapii min. kinezjologia edukacyjna, bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia oraz metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

W pracy terapeutycznej ważną rolę odgrywa współpraca z rodzicami min. udział rodziców w zajęciach, kontynuowanie zajęć w domu, rozmowy i konsultacje z terapeutą.

Z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych korzystają głównie uczniowie posiadający Opinie z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej ze wskazaniem udziału w specjalistycznych zajęciach.


Międzyszkolny Konkurs SCRABBLE.

Wyniki MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU SCRABBLE - więcej informacji

Międzyszkolny Konkurs SCRABBLE ... - więcej informacji


Szkolenie dla nauczycieli i terapeutów pedagogicznych "Terapia motoryki ręki dzieci"

Dnia 6 kwietnia o godz. 15.30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Plac Św. Katarzyny 8, pani Magdalena Misiąg ... - więcej informacji
Od grudnia 2016r. terapia pedagogiczna wzbogacona jest o terapię motoryki ręki... - więcej informacji
Szkolny konkurs plastyczno – polonistyczny „Sławna osoba z dysleksją – portret okiem ucznia”

Obchody Europejskiego Tygodnia Świadmości Dysleksji ...- więcej informacji


Turniej szkół - Uczeń Podwójnie WyjątkowyTurniej szkół - Uczeń Podwójnie Wyjątkowy ... - więcej informacji

Bajkowa przygoda dziecka - zajęcia współfinansowane przez Urząd Miasta Torunia

Od września 2016r. pani Magdalena Misiąg - Korwiel prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym "BAJKOWA PRZYGODA DZIECKA" - PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY wspierany przez Urząd Miasta Torunia... - więcej informacji


Dla rodziców

Artykuł dla rodziców - Propozycje ćwiczeń na lepsze pisanie i czytanie - więcej informacji

Artykuł dla rodziców - "Usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwoju ruchowego" - wiecej informacji