IX Międzyszkolny Konkurs Prozy i Poezji Religijnej
p. Agnieszka Zydor wita uczestników konkursów przemówienie p. dyr Anny Maciejczak Jury
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
wręczanie nagród i wyróżnień wręczanie nagród i wyróżnień wręczanie nagród i wyróżnień
wręczanie nagród i wyróżnień wręczanie nagród i wyróżnień wręczanie nagród i wyróżnień