Wycieczka klasy IV b i VI b do Rezerwatu "Kępa Bazarowa" (2011)Dnia 20 czerwca 2011 roku klasa IV b z wychowawcą p. Joanną Czchlą-Nowak oraz klasa VI b z wychowawcą p. Edytą Zwiorek zwiedzały Rezerwat "Kępa Bazarowa". Jest to bardzo piękny teren. Rezerwat "Kępa Bazarowa" utworzony został w 1987 roku na części wyspy, pomiędzy mostem im. Piłsudskiego i mostem kolejowym. Zajmuje powierzchnię 32,40 ha. Powołano go w celu ochrony nadwiślańskich łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-wiązowych. Wyspa jest również domem wielu gatunków ptaków. Występują: dzięcioły duże, czarne i zielone, myszołowy, zimorodki, tracze nurogęsi, gągoły, puszczyki, jarzębatki. Wszystkie te ptaki gniazdują i legną się w rezerwacie bądź w jego bezpośrednim otoczeniu.
Miejsce to ma także znaczenie historyczne. W 1411 roku na wyspie zawarto I pokój toruński.


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30