Dzień przeciw agresji - rok szkolny 2010/2011zebraliśmy sie w auli szkolnej p. socjoterapeuta wysłuchaliśmy wykładu
wysłuchaliśmy wykładu 6d 5d i nie tylko
oglądamy przedstawienie aktorzy oglądamy przedstawienie
5d 6c 6a
przedstawienie teatralne przedstawienie teatralne przedstawienie teatralne
4 c prezentuje swoje prace 4 c prezentuje swoje prace 4 d prezentuje swoje prace
4d prezentuje swoje prace 4a prezentuje swoje prace 4a prezentuje swoje prace
4 c prezentuje swoje prace 4 b prezentuje swoje prace 4 b prezentuje swoje prace
4 c prezentuje swoje prace 4 d prezentuje swoje prace 4 d prezentuje swoje prace
Ogłoszenie konkursu na
najzyczliwszą osobę w SP nr 5
Głosami uczniów SP nr 5
zwyciężyła Aleksandra Zwiorek
Olu gratulujemy serdecznie !
5b prezentuje swoje prace 5b prezentuje swoje prace 5b prezentuje swoje prace
5c prezentuje swoje prace 5d prezentuje swoje prace 5d prezentuje swoje prace
5d prezentuje swoje prace 5d prezentuje swoje prace 6a prezentuje swoje prace
6a prezentuje swoje prace 6b prezentuje swoje prace 6c prezentuje swoje prace
6c prezentuje swoje prace 6d prezentuje swoje prace 6d prezentuje swoje prace