Nowa pracownia
współfinansowana z Europejskiego Funduszu SpołecznegoNasza szkoła otrzymała nową pracownię komputerową w ramach koordynowanego przez MEN projektu Pracownie komputerowe dla szkół. Sprzęt i oprogramowanie były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład szkoły w projekt to: sporządzenie stosownych aplikacji do projektu, przygotowanie pomieszczenia na pracownię oraz przeszkolenie grupy nauczycieli.
Szkoła wzbogaciła się o 10 komputerów uczniowskich i serwer oraz zestaw mobilny złożony z laptopa i projektora - wszytko to, do wykorzystania dla potrzeb dydaktycznych naszej placówki. Do tego otrzymaliśmy najnowsze oprogramowanie firmy Microsoft: system operacyjny Windows Vista i Office 2007.
Na pewno dobrze wykorzystamy nową pracownię. Poniżej na kilku fotkach prezentujemy pracownię - nam się podoba :)