sala przyrodnicza sala z tablicą interaktywną sala z tablicą interaktywną
sala gimnastyczna aula aula
aula pracownia komputerowa biblioteka
stołówka świetlica szatnia
gabinet p. pielęgniarki sala zabaw sala zabaw